Món ăn uống ngon

Độc đáo kiến trúc nhà ở Tây Nguyên

Posted

Một trong những nét đặc trưng của văn hóa vật thể Tây Nguyên là kiến trúc nhà ở. Nhà rông của các dân tộc...

Read More

Nhà rông Tây Nguyên

Posted

Nhà Rông Tây Nguyên không khác biệt nhiều so với nhà rông của các dân tộc thiểu số dải Trường Sơn. Nóc nhà...

Read More