Món ăn uống ngon

Ông Tiến Việt kiều bang Texas Mỹ

”Gia đình tôi ở Mỹ, xa quê hương Cao Nguyên Trung Phần đã lâu, về VN ngay tại Sài Gòn lại có hình ảnh quê hương, cảm ơn Làng Ẩm Thực Tây Nguyên cho tôi cảm giác thật tuyệt vời đó”